Угода користувача ⋆ strahovka-24

Угода користувача

Дана Користувацька Угода (далі «Угода») укладається між приватною особою, яка відвідує сторінки сайту або користується сервісом, наданим в рамках сайту (далі «Користувач») і «Страховка-24» (далі – «Правовласник»), і регулює всі види використання цього інтернет-сайту (далі «Сайт»), і всієї інформації, яка доступна на Сайті.

Незнання Умов не звільняє від відповідальності за їх порушення, тому наполегливо рекомендуємо Вам уважно ознайомитися з цією Угодою до початку використання Сервісу. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, Вам слід припинити будь-яке використання сервісу.

1.Загальні положення

1.1. У цьому документі і випливаючих або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

Сайт та/або Сервіс – веб-сайт, який розміщений за адресою https://www.strahovka-24.com.ua , відкритий для вільного доступу і доступний всім користувачам інтернету.

Умови та/або  Правила – дані Умови та положення Сайту, які визначають порядок і правила доступу (використання/ користування) до Сайту, регулюють дії користувачів і Адміністрації.

Адміністрація – особа(и), якій належить Сайт (включаючи доменне ім’я, вміст серверів і т.д.). і контролює діяльність Сайту.

Користувач – фізична або юридична особа, яка відвідує Сайт або в будь-якому вигляді використовує Сайт для виконання певної мети, а саме підбору, розрахунку, оформлення та замовлення послуг страхування, представлених на сайті.

Послуга – комплекс дій, що надаються Постачальником Послуг Покупцеві / Користувачеві, після оплати. Обсяг Послуги і початок її надання вибираються Користувачем самостійно, при створенні Замовлення, з представлених на Сайті варіантів.

Постачальник послуги – страхові компанії та інші організації, зареєстровані належним чином на території України, що мають діючу ліцензію на надання відповідних послуг, розміщених на сайті.

Замовлення послуги – оформлений на Сайті запит Користувача на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, що передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Оформлення передбачає повну оплату в відведений для цього термін після замовлення Послуги.

Інформація – все, що розміщено на Сайті (в т.ч. матеріали, статті, номери телефонів, фотографії, відеозаписи, медіа, посилання).

1.2. Використання Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

– перегляд Інформації в рамках Сервісу;

– Замовлення послуг з використанням Сервісу;

– заповнення онлайн-форм на Сайті або надсилання повідомлення з їх використанням;

– звернення в службу підтримки Сайту за реквізитами, розміщеним на Сайті;

– інше використання Сервісу,

створює договір на умовах цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу ви підтверджуєте, що:

– ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу;

– приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з вашого боку і зобов’язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу і / або його послуг.

2.Права та обов’язкивідповідальність сторін

2.1. Користувач має право:

2.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами і інформаційними розділами сайту з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Послуг.

2.1.2.  Здійснювати Замовлення послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на вчинення вибору і Замовлення послуги, а також на надання персональних даних, необхідних для Замовлення послуги.

2.2. Користувач зобов’язаний:

2.2.1. Дотримуватися умов цієї Угоди.

2.2.2. Надавати достовірні і актуальні дані про Користувача при замовленні послуги. Користувач несе відповідальність за повноту і коректність наданої при заповненні полів інформації, а також її відповідність законодавству України і не порушення прав третіх осіб. Адміністрація сайту не приймає на себе зобов’язань по перевірці та зміні інформації, яка вноситься Користувачем при заповненні полів. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Користувача.

2.2.3. Не надавати доступ до даних або послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

2.2.4. Виконувати умови Замовлення послуги в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, сплату страхових платежів у відповідний час, і відповідно до встановлених тарифів і правил.

2.3 Користувачеві забороняється:

2.3.1. Впливати на роботу сервісу методами, результатом використання яких може стати порушення його роботи, в тому числі формувати запити не через інтерфейс сервісу.

2.3.2. Намагатися отримати доступ до даних інших користувачів шляхом взлому, підстановки понять в полях чи іншим протиправним шляхом.

2.3.3. Завантажувати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.

2.4 Адміністрація Сайту має право:

2.4.1.  На свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження користувачів, додавати нові і / або скорочувати наявні Послуги, доступні на Сайті сервіси і функціонал, змінювати дизайн, правила бонусної програми, змінювати вартість надаваних Послуг.

2.4.2. Проводити технічні роботи для підтримання справності та вдосконалення сайту.

2.4.3.  Зберігати і обробляти інформацію, що отримується в процесі надання послуг, без втручання в саму інформацію.

2.4.4. На свій власний розсуд, відмовляти Користувачам у доступі до Сайту і запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.

2.4.5. Пропонувати Користувачеві платні або безкоштовні додаткові Послуги. Залежно від кроку Замовлення послуги, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість Послуги, або пропонується до оплати окремо.

2.5 Адміністрація сайту зобов’язана:

2.5.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином.

2.5.2. Приймати відповідно до чинного законодавства заходи щодо забезпечення конфіденційності всієї інформації, що передається Користувачем.

2.5.3. Всіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність і доступність сайту для користувачів.

3.Політика обробки cookie

3.1. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання як вашої особистої, так і загальної інформації. «Cookies» являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Користуючись Сайтом, Ви погоджуєтесь на використання Сайтом cookies.

4.Замовлення послуги

4.1. Сайт надає можливість Користувачам розрахувати вартість Послуги за вказаними параметрами, такими як, вибір варіантів франшиз, додаткових послуг, програм страхування.

4.2. Зазначена інформація розміщується на Сайті для вибору і аналізу Послуг. Здійснюючи Замовлення послуги через Сайт, Користувач зобов’язаний надати персональну інформацію необхідну для оформлення обраної послуги.

5.Оплата послуги

5.1. Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком.

Послуги по оплаті за допомогою платіжних карт міжнародних платіжних систем VISA / MASTERCARD надаються за допомогою інтернет еквайрингу.

5.2. Користувач несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати та інші витрати, визначені банком, які можуть бути додані до вартості емітентів банківської карти. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.

5.3. Шахрайство (або його спроби) з банківськими платіжними картами тягнуть за собою відповідальність згідно чинного Законодавства.

6.Повідомлення

6.1. Користувач погоджується отримувати від Адміністрації на електронну адресу та / або абонентський номер телефону, вказаний при роботі з Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (далі – «нотіфікатори»).

6.2. Адміністрація має право використовувати нотіфікатори для інформування Користувача про зміни і нові можливості Сервісу, про зміну Угоди, а також для розсилок інформаційного або рекламного характеру.

7.Інформація про користувачів, захист персональних даних

7.1. Адміністрація сайту використовує загальноприйняті стандарти захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

7.2. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (далі – Закон), при укладанні цієї Угоди, Користувач надає Адміністрації сайту свою повну необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних даних* будь-яким способом, передбаченим Законом, з метою здійснення своєї діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності, а також відмовляється від письмового повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних сайту / Адміністрації сайту та / або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Користувача. Користувач підтверджує, що ознайомлений з правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону. Користувач надає свою згоду на отримання SMS повідомлень, електронних повідомлень в популярні месенджери і електронних / паперових листів від Сайту / Адміністрації сайту та його партнерів, які здійснюють оформлення послуг.

7.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Адміністрацією сайту в результаті відвідування приватною особою сайту і / або заповнення форм, в тому числі і з персональними даними користувачів, здійснюється Адміністрацією сайту відповідно до законодавства України. Приватна особа усвідомлює і дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди; зобов’язується повідомляти в письмовій формі Адміністрацію сайту при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних сайту.

7.4. Адміністрація не передає дані, зібрані про користувачів сайту третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України щодо національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

* В розумінні Закону під персональними даними мається на увазі будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, адреса, телефон, паспортні дані та дані інших документів (необхідних для Замовлення послуги), ідентифікаційний номер , а також інші відомості, що надаються при замовленні послуги.

8.Зміни та розірвання Угоди

8.1. Адміністрація залишає за собою право змінювати (доповнювати, або скасовувати) ті чи інші положення Правил без попереднього повідомлення користувачів, а також скасовувати Правила в повному обсязі. Такі зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті. Продовження користування Сайтом після внесення змін означає автоматичну згоду Користувача на дотримання нових Правил. Обов’язок своєчасно відстежувати зміни в Правилах лежить на його Користувачах.

8.2. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв’язку з цим.

9.Дія Угоди

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту прийняття умов використання Користувачем Сайту і діє безстроково.

10.Інші умови

10.1. Дана Угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

10.2. При виявленні помилок в роботі Сервісу або в розміщеній на ньому Інформації повідомте про це Адміністрацію за адресою, вказаною в реквізитах або до відділу служби підтримки.

10.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди

Корисні посилання

Підписатися на новини

Підпишіться на наші останні новини та статті. Ми не надсилатимемо вам спаму.

Copyright © 2022. Всі права захищені.

logo-strahovka-24-light-ua